|

زیر و زبر های شاخ درار؛ سئول یه ویرونه خونه بود بعد از جنگ شد کلان شهر

کره جنوبی به سرعت در همیه زمینه رشد کرد و تغییرات اساسی را از نظر ظاهری به خود دید. سئول پایتخت این کشور نیز از این ماجرا مبرا نیست.

لینک کوتاه کپی شد

شایانیوز-  بعد از پایان جنگ جهانی دوم و آزاد شدن شبه‌جزیرۀ کره از اشغال ژاپن، این کشور به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد که بخش شمالی را شوروی و بخش جنوبی را آمریکا اداره می‌کرد. توافق اولیه این بود که این دو بخش در نهایت با یکدیگر متحد شده و یک کشور مستقل واحد را تشکیل بدهند، اما بعد از گذشت چند سال و با شکست مذاکرات مربوط به اتحاد، نهایتا دو کشور مستقل کرۀ شمالی و کرۀ جنوبی به صورت رسمی شکل گرفتند.

بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ جنگ خونینی میان دو کره درگرفت و پس از آن کره جنوبی به سرعت در همیه زمینه رشد کرد و تغییرات اساسی را از نظر ظاهری به خود دید. سئول پایتخت این کشور نیز از این ماجرا مبرا نیست. در ادامه برخی از تغییرات این شهر را مشاهده کنید.

61

66

62

60

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی