|

بازی فکری؛ اگه زیر 5 ثانیه مشکل آشپزخونه این مادمازل گل گلی رو پیدا کنی عند تیزهوشایی!

فقط با دیدن تصویر و فقط با استفاده از مهارت های شهودی و فکری تیز خود به ما بگویید این آشپزخانه چه مشکلاتی دارد؟

لینک کوتاه کپی شد
13

بتزی

جواب بازی فکری

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

زمان شما به پایان رسید، آیا توانستید پاسخ را پیدا کنید؟ اگر هنوز در تلاش برای به دست آوردن پاسخ این هستید، ما پاسخ این معما را داریم. این بازی فکری یک راه عالی برای آزمایش مهارت های مشاهده و میزان تیزبینی شما است. اگر هنوز به جواب نرسیده اید، تصویر زیر این راه حل را بهتر درک می کند.

بتزی

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی