|

پلو عوسی؛ 300 کیلو پلو ازبکی مخصوص جشن که کلی آدم ماهر تو دیگ خیلی خیلی بزرگ می پزن

برای یک جشن عوسی به چه بزرگی پلو ازبکی طبخ می کنن و کلی آدم اومدن تماشا تو آشپزخانه

لینک کوتاه کپی شد
1

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها