|

استقلال و 3 باشگاه دیگر محکوم شدند

| کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را صادر کرد.

لینک کوتاه کپی شد

شایانیوز- این آرا به شرح زیر است:  با توجه به شکایت محمد طیبی از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 12 میلیارد و 800 میلیون بابت اصل خواسته و مبل 488 میلیون و 320 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت روح الله سیف اللهی از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 600 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 99 میلیون و 190 هزار و 190 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

در پی شکایت امید افشون از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 11 میلیارد و 700 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 446 میلیون و 355 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 2 میلیارد ریال قرار رد صادر کرد.

با توجه به شکایت فرامرز سلطانی آرانی از باشگاه استقلال، این باشگاه به پرداخت مبلغ 350 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 13 میلیون و 352 هزار و 500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت محمد علی زارع از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 26 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 991 میلیون و 900 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

در پرونده شکایت محمدعلی زارع از باشگاه مس رفسنجان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.

در پرونده شکایت علی اکبر بهلول از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 57 میلیون و 225 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

دنیای سلبریتی ها

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها