|

بازی فکری؛ اگه تیز بینی و باهوش دو عالم بیا تو این جشن شلوغ 6 کلمه پنهان رو پیدا کن

تو این تصویر شلوغ 6 کلمه پنهان هست که برای تشخیص دادن و پیدا کدنش باید چشمان تیز بینی داشته باشید.

لینک کوتاه کپی شد
1

Spot6HiddenWordsinPlanetariumPictureBrainTeaserIQTest

جواب بازی فکری

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

زمان شما به اتمام رسید، توانستید پاسخ درست را پیدا کنید؟ اگر هنوز در تلاش برای به دست آوردن پاسخ درست این هستید، پاسخ این معما پیش ماست. این بازی فکری یک راه عالی برای آزمایش مهارت های مشاهده و میزان هوش شما است. اگر هنوز به جواب نرسیده اید، تصویر زیر راه حل این سوال ما بود.

Spot6HiddenWordsinPlanetariumPictureBrainTeaserIQTestAnswer

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

دنیای سلبریتی ها

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها