|

بازی باهوش؛ اگه افت لاتی داره بگن هوش و ذکاوت نداره بگو اشتباه کافه چیه؟

اگر هوش و ذکاوت خودرا میخواهید بسنجید به این بازی فکری جواب بدهید

لینک کوتاه کپی شد

پول

بازی فکری

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

زمان شما به اتمام رسید، توانستید پاسخ درست را پیدا کنید؟ اگر هنوز در تلاش برای به دست آوردن پاسخ درست این هستید، پاسخ این معما پیش ماست. این بازی فکری یک راه عالی برای آزمایش مهارت های مشاهده و میزان هوش شما است. اگر هنوز به جواب نرسیده اید، تصویر زیر راه حل این سوال ما بود.

کسی پشت میز پذیرش نیست و خاموش دستگاه

پول

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

دنیای سلبریتی ها

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها