|

بازی فکری؛ اگه با هوشت موش تو سوراخ میکنی بگو کدوم از نوزادها واقعی نیست؟

در صدمی از ثانیه پاسخ دهید که کدامیک از نوزادها واقعی نیست؟

لینک کوتاه کپی شد
1

Untitled

بازی فکری

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

زمان شما به اتمام رسید، توانستید پاسخ درست را پیدا کنید؟ اگر هنوز در تلاش برای به دست آوردن پاسخ درست این هستید، پاسخ این معما پیش ماست. این بازی فکری یک راه عالی برای آزمایش مهارت های مشاهده و میزان هوش شما است. اگر هنوز به جواب نرسیده اید، تصویر زیر راه حل این سوال ما بود.

سمت راستی چون عروسک و دوخته شده

Untitled

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

دنیای سلبریتی ها

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها