|

سوار ماشین زمان بشوید؛ سرنوشت دلقک بازی در دربار قاجار

dalghake ghajar shayanews

اگرچه پس از مرگ کریم شیره ای سه روز عزای عمومی اعلام شد اما در زمان خفقان سیاسی، وی با کنایه و لحنی تند از سفرهای شاه قاجار انتقاد می‌ کرد.

لینک کوتاه کپی شد
3

شایانیوز- چه حسی می تواند از آوردن خنده بر لب مردمان رنج کشیده شیرین تر باشد؟! هنری که از گذشته تا امروز همیشه قشر وسیعی از مردم جامعه را به تماشا دعوت کرده است. 

رسم روزگار اما با اتفاقات جدی پیوندی عمیق خورده است. این پیوند هر روز با هنگامه ی صبح آغاز شده و تا شب که چشم بر هم می گذاریم محکم تر می شود. با این همه  مواجه شدن با مشکلات زندگی با تمام صراحتی که از دیرباز داشتند، گاهی چنان کام بشر را تلخ کردند که او را به پیدا کردن راه چاره ای برای فرار از آن همه رنج حقیقت ترغیب کرد. همین امر زمینه ساز به میان آمدن افرادی شد که جدیت را زیرکانه در هاله ی لطیفی از طنز پیچیدند. آن ها از این طریق علاوه بر اینکه دامنه ی انتقاد را وسیع ساختند و مشکلات زندگی را نیز به گونه ای که قابل پذیرش باشد به نمایشی جذاب تبدیل کردند. حال آنکه اگر همان مفاهیم با پیکره ی زمخت خودشان ارائه می شدند، از شدت صراحتی که ماهیتشان بود، هیچ بعید نبود سر تهیه کنندگان خود را به باد فنا بدهند. به هر شکل این امر مسبب به وجود آمدن شغل جالبی شد که در ابتدا به آن تلخک گفته میشد. تلخک ها که همان دلقک های آینده یا طنزپردازان امروزه ی ما بودند، از آنجایی که در ابتدا قادر به باز کردن جای خود در میان عموم مردم نشدند به دربار راه یافتند و در آنجا نزد شخص پادشاه خدمت آغاز کردند. این تلخک ها چنان زیرک بی پرده سخن می گفتند که حتی بزرگان هم از نیش انتقادات آن ها که در لایه ای از شوخی پیچیده می شد در امان نبودند. اما به مرور صاحب هویتی مقبول در جامعه گردیدند.

آزادی بیان مخصوص دلقک ها به ندرت سرشان را بر باد می داد

دلقک ها که دوران اوجشان در زمان قاجار بود، نه تنها نزد پادشاهان بلکه به جهت تلطیف فضا در مهمانی های ترتیب یافته توسط اعیان و درباریان نیز دعوت می شدند. جالب است بدانید که این تلخک ها یا دلقک ها، نسبت به باقی مردم دارای آزادی بیانی فراوان بودند تا جایی که خود شاه نیز از تیغ انتقاد طنز آمیز آنها  در امان نبود. به عنوان مثال می توان به دلقک محبوب ناصرالدین شاه کریم شیره ای اشاره کرد که اگرچه سلطنت قاجار پس از مرگ او سه روز عزای عمومی اعلام کرد، اما در زمان خفقان سیاسی ناصرالدین شاه، وی با ایهام و کنایه و لحنی تند اما آمیخته با طنز، از سفرهای شاه قاجار که در آن زمان هزینه‌ های زیادی را در پی داشت، انتقاد می‌ کرد. اما بدون متحمل شدن ثانیه غضب از جانب شاه. وی نه تنها خاطر شاه را مفرح می ساخت بلکه  باعث شادی شاهزادگان و درباریان نیز می شد. همینطور از دیگر دلقکان محبوب و معروف آن دوران می توان به نام هایی نظیر عباس گنده، اسماعیل بزاز، حاجی کربلایی و شیخ شیپور نیز اشاره کرد.

اکنون با ما همراه شوید تا اینبار به دل دربار و و مراسم فرح بخش آن در حضور تلخک ها و درباریان معروف برویم. آنان که چیز زیادی از جزئیات زندگی شان برای نسل ما باقی نمانده جز همین نام و آوازه ای که یادآور طرح شیرین لبخند بر صورت مردمان روزگارشان است.

دلقک های دربار قاجار

شیخ شیپور دلقک معروف قاجار

15

در تاریخ، نام بعضی از این تلخکان به یادگار مانده اما چندان اطلاعی از رفتار و گفتار آن ها نمانده است

دلقک های دربار قاجار

این لفظ در جنگ‌ها و آثار خطی عصر قاجار «دلخک» ثبت شده است و طی قرن‌ها به صورت طلخک، طلحک و دلخک و سرانجام دلقک تغییر شکل داده است.

دلقک های دربار قاجار

این مسخرگان ‌باید علاوه بر حفظ ظرافت و شیرینی سخنبه خوبی به روحیات و حالات شخص مورد انتقاد آگاه می بودند

 

دلقک های دربار قاجار

هیچ دلقکی نبوده که در دوره زندگی خود حداقل یک‌ بار فرمان قتل خود را از دهان پادشاهش نشنیده باشد

دلقک های دربار قاجار

پسر گنده یکی از دلقک های معروف در زمان گذشته

دلقک های دربار قاجار

گاهی نیز با استفاده از هزل‌ گویی برای نجات جان کسی از مرگ یا زندان و امثال این امور دل به دریا می‌زدند

دلقک های دربار قاجار

کریم شیره ای دلقک محبوب ناصرالدین شاه

دلقک های دربار قاجارنام‌آورترین دلقک‌های دربار پادشاهان ایرانی اصفهانی بودند

دلقک های دربار قاجار

کم‌کم معنی اصلی تلخک از خاطرها فراموش شده و در طبع لطایف عبید زاکانی نیز به صورت طلحک به چاپ رسیده است

دلقک های دربار قاجار

دلقک های دربار قاجار

 این لفظ در جنگ‌ ها و آثار خطی عصر قاجار دلخک ثبت شده است و طی قرن‌ها به صورت طلخک، طلحک و دلخک و سرانجام دلقک تغییر شکل داده است.

دلقک های دربار قاجار

با وجود تمام آزادی بیانی که برای این قشر وجود داشت  یک دلقک دربار باید می‌ دانست که زندگی دربار مثل عبور از جنگلی تاریک و غیرقابل پیش بینی است

برای سوار شدن به ماشین زمان و گشتن در کوچه پس کوچه های گذشته، مهمان تاریخانه ما باشید.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی