|

جا به جایی های جانکاه؛ کامیونی که تا خرخره بار زده اونم چی آدم عین خر تو گل مونده

توی این ویدئو عبور ماشین های سنگین از مسیر های صعب العبور را خواهید دید.

لینک کوتاه کپی شد
2

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی