|

فیلم جدید لحظه فرود کاوشگر استقامت بر سطح مریخ منتشر شد

ناسا اولین فیلم مربوط به لحظه حساس فرود کاوشگر استقامت را منتشر کرد.

لینک کوتاه کپی شد

ناسا اولین فیلم مربوط به لحظه حساس فرود کاوشگر استقامت که جمعه گذشته پس از هفت ماه پیمودن در فضا بر سطح مریخ نشسته بود را منتشر کرد.

فیلم لحظه فرود کاوشگر استقامت بر سطح مریخ منتشر شد


دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها