|

زمان همسان سازی حقوق معلمان و فرهنگیان اعلام شد؛ واریزی دیروز برای چیست؟

همسان سازی حقوق معلمان

با پرداخت بدهی آموزش و پرورش به صندوق بازنشستگی کشوری ؛ همسان سازی حقوق معلمان بازنشسته با سرعت بیشتری انجام می گیرد.

لینک کوتاه کپی شد

بدهی آموزش و پرورش به صندوق بازنشستگی کشوری بابت رتبه بندی معلمان پرداخت شد. مجلس از پرداخت ۴۳۰۰ میلیارد تومان بدهی آموزش و پرورش به صندوق بازنشستگی برای اعمال رتبه‌بندی در حقوق معلمان بازنشسته ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خبر داده است. کارگزینی آموزش و پرورش نوشت: بدیهی است معوقات از تاریخ ١۴٠٢/٠١/٠١به ذینفعان قابل پرداخت خواهدبود و معوقه قبل از آن جز دیون می باشد. همچنین افرادی که درسال جاری بازنشسته می شوند درصورتی که اعتراض آنها وارد و حکم اصلاحی صادر گردد مبلغ افزایش یافته به نسبت ازتاریخ ١۴٠٢/٠١/٠١ قابل محاسبه درحقوق بازنشستگی خواهدبود. به طور مثال اگر پس از اعتراض ١٢٠٠٠٠٠تومان به حقوق فرهنگیان اضافه گردد و این فرد ١۴٠٢/٠٧/٠١بازنشسته گردد، تنها یک چهارم این مبلغ یعنی ٣٠٠هزارتومان درحقوق بازنشستگی موثرخواهدبود.

در حال حاضر، رتبه‌بندی معلمان در مرحله رسیدگی به اعتراضات قرار دارد و معلمانی که نسبت به رتبه‌های خود معترض بودند در بازه زمانی اعلام شده با ثبت اعتراض و بارگذاری مدارک مرتبط، اکنون در انتظار برای تعیین رتبه‌های جدید هستند. با این حساب پرداخت بدهی آموزش و پرورش به معلمان به معنای آغاز همسان سازی حقوق معلمان بازنشسته خواهد بود.

از طرفی دیروز علی فرهادی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش در گفتگو با صداوسیما از پرداخت همه مطالبات و معوقات معلمان مربوط به  مطالبات خرداد و بخشی از اردیبهشت  در آبان ماه خبر داد و گفت به طور کامل تسویه خواهد شد.

گفتنی است حق التدریس و فرهنگیان که مربوط به سال گذشته بودنیز به طور کامل تسویه شده، مطالبات فروردین هم کامل تسویه شده و بخشی از اردیبشهت هم پرداخت شده است.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی