|

نتایج انتخابات نظام پزشکی تهران شنبه 26 تیر+ اسلامی برندگان

هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی در بعد از انقلاب، روز جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰ در کشور برگزار شد.

لینک کوتاه کپی شد

بنا بر قانون انتخابات نظام پزشکی، در شهرستان‌هایی که جمعیت فعال گروه پزشکی زیر ۵۰۰ نفر دارند، ۱۱ نفر و شهرستان‌های دارای بیش از ۵۰۰ نفر فعال گروه پزشکی، ۱۷ نفر که بالاترین رأی در بین نامزد‌های ثبت نام شده را دارند، به عنوان اعضای هیأت مدیره نظام پزشکی آن شهرستان انتخاب می‌شوند.

مقایسه دور‌های هفتم و هشتم انتخابات نظام پزشکی در شهر تهران نشان می‌دهد که گروه پزشکان با ۵۰۴۸ رای در مقایسه با ۴۵۳۶ رای در دوره هفتم، افزایش ۱۱ درصدی حضور در پای صندوق‌های رای داشته است.

در همین حال، دندانپزشکان در دوره هشتم فقط ۵۰۷ رای در صندوق انداخته اند که در مقایسه با دوره هفتم که ۹۴۰ رای ریخته بودند، کاهش ۴۶ درصدی مشارکت در انتخابات را داشته اند.

داروسازان نیز با ۸۵۳ رای در دوره هشتم در مقایسه با دوره هفتم که ۵۶۷ رای داشته اند، رشد ۵۰ درصدی در انتخابات دوره هشتم را ثبت کرده اند.

گروه آزمایشگاه نیز در دوره هشتم ۷۱۵ رای به صندوق‌ها انداخته که در مقایسه با دوره هفتم که ۶۰۴ رای داشته است، رشد ۱۸ درصدی در مشارکت را نشان می‌دهد.

گروه مامایی هم ۳۲۶ رای در دوره هشتم داشته که نسبت به ۱۴۹ رای در دوره هفتم، از مشارکت بیشتری برخوردار بوده است.

همچنین، گروه پروانه دار‌ها با ۱۰۵۵ رای در دوره هشتم در مقایسه با ۸۸۰ رای دوره هفتم، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

در مجموع ۸۵۰۴ رای در دوره هشتم انتخابات نظام پزشکی شهر تهران به صندوق‌ها ریخته شده که در مقایسه با ۷۶۷۶ رای دوره هفتم، رشد ۱۱ درصدی مشارکت در انتخابات را نشان می‌دهد.

در این بین، گروه دندانپزشکان استقبال کمتری در مقایسه با دوره هفتم داشته اند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها