|

شفیعی کدکنی؛ مشکل از برنامه ریزی مسئولان و دولت‌ ها است

شفیعی کدکنی گفت: مشکل از برنامه ریزی مسئولان و دولت‌ها است؛ باید برای مسئولان، اصل اول، ایران باشد، اما نیست. جزئیات را بخوانید.

لینک کوتاه کپی شد

استاد شفیعی کدکنی گفت: بچه‌ها هیچ گناهی ندارند آن‌ها استعداد و شوق دارند. روز‌های سه شنبه که به دانشگاه می‌روم دانشجویان روی زمین نشسته اند تا به درس گوش دهند. شوق برای یادگیری در نسل جوان ما نه تنها کم نشده بلکه افزوده شده است.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی