|

ترکاندن سازه ها ؛ ببینید با چه تخصص و دقتی پل و ساختمان های بزرگ یهویی بوم می ترکه !

تخریب پل و ساختمان های بزرگ با استفاده از مواد منفجره و کاملاً کنترل شده

لینک کوتاه کپی شد

تخریب کردن ساختمان یک علم و تخصص است تو دنیا این کار را به اهل فن و افراد ماهر می سپارند در این ویدیو سازهایی را می بینید که با استفاده از مواد منفجره و کاملاً کنترل شده تخریب می شوند.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

تفریح و سرگرمی

هنر و ادبیات

اقتصاد روز

تاریخانه

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی