|

آواز کوچه بازاری؛ آقاهه با آهنگ وقتی میای صدای پات اشک شقایق فرهانی رو درآورد!

در ادامه شاهد اجرای آهنگی دلنشین از دوره گردی خوش صدا خواهیم بود که شقایق فراهانی را به وجد آورد.

لینک کوتاه کپی شد
5

 

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی