|

استقلال از سوی کمیته تعیین وضعیت جریمه شد

کمیته تعیی وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در رابطه با پرونده های مختلف اعلام کرد.

لینک کوتاه کپی شد

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت محمدطاها فراهانی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 250 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5 میلیون و 450 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت محمد حسینی از باشگاه چوکای تالش، این باشگاه به پرداخت مبلغ 400 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8 میلیون و 720 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پی شکایت محمدمهدی محبی از باشگاه پیکان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 960 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 86 میلیون و 328 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 600 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت محمدرضا مهدی زاده از باشگاه سپاهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 10 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 218 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت محمدحسین باباگلی از باشگاه نساجی مازندران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 455 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 31 میلیون و 719 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پی شکایت مهدی علی مرادپور از باشگاه استقلال، این باشگاه به پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6 میلیون و 540 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت هومن مسعودی از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ 930 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 20 میلیون و 274 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت محمد ابراهیمی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 149 میلیون و 450 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 25 میلیون و 58 هزار و 10 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 159 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت محمد اسمعیل وطن خواه از باشگاه مس سرچشمه، این باشگاه به پرداخت مبلغ 720 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 15 میلیون و 700 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شایت سعید مرتضوی از باشگاه چوکای تالش، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 370 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 29 میلیون و 826 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پی شکایت فرشید پاداش از باشگاه شهرداری آستارا، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 2 میلیارد و 500 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

تفریح و سرگرمی

هنر و ادبیات

اقتصاد روز

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی