|

پایان جولان ارواح سرگردان در تبریز!

5 نفر با استفاده از پارچه های سفید خود را شبیه روح کرده بودند

لینک کوتاه کپی شد

فرمانده انتظامی تبریز از دستگیری پنج نفر که در اقدامی هنجارشکنانه و با اســتفاده از پارچه های ســفید خود را شــبیه روح کــرده و از این طریــق موجــب ترس و وحشــت برخی خانواده ها و شــهروندان شده بودند، خبر داد.

ســرهنگ رمضان الهوردیان، فرمانــده انتظامی گفت: شب چهارشنبه ماموران کلانتری ۱۷ ولیعصر تبریز هنگام گشــتزنی در یکی از خیابان های منطقه، پنج نفر که با اقدامی هنجارشکنانه و با استفاده از پارچه های سفید خود را شبیه روح کرده و از این طریق موجب ترس و وحشت برخی خانواده ها و شهروندان شده بودند را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند. وی افزود: خودرو این افراد توقیف و متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند. 

1115235_912

منبع: وقت صبح

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

تفریح و سرگرمی

هنر و ادبیات

اقتصاد روز

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی