|

قیمت روز تیر آهن چهارشنبه 7 مهر

قیمت انواع آهن آلات در بازار امروز چهارشنبه 7 مهر ماه چقدر است؟

لینک کوتاه کپی شد

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

به گزارش«شایانیوز» به نقل از بازار، آخرین قیمت آهن آلات در هفتم مهر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهنکارخانهشاخهوزن(کیلوگرم)قیمت(ریال)  
تیرآهن ۱۲ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۱۲۲۱,۷۸۸,۹۹۰
تیرآهن ۱۴ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۱۵۵۲۱,۶۵۱,۳۷۶
تیرآهن ۱۶ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۱۹۵۲۶,۶۰۵,۵۰۴
تیرآهن ۱۸ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۲۲۵۳۱,۹۲۶,۶۰۵
تیرآهن ۲۰ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۲۷۶۴۲,۲۰۱,۸۳۴
تیرآهن ۲۲ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۳۱۵۴۸,۸۰۷,۳۳۹
تیرآهن ۲۴ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۳۶۹۵۷,۰۶۴,۲۲۰
تیرآهن ۲۷ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۴۳۴۶۴,۶۷۸,۸۹۹
تیرآهن ۳۰ذوب آهن اصفهان۱۲ متری۵۰۰۷۶,۱۴۶,۷۸۸

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه