|

سوار ماشین زمان بشوید؛ ببنید تماشای شکار شکارچیان قدیمی هوش از سر می پراند

شکار

فرآیند شکار یکی از راه های بقای انسان بر روی زمین و فنون آن از جمله فنون رزم به شمار می رفته است.

لینک کوتاه کپی شد

شایانیوز- انسان از گذشته تا به امروز با مقوله ی شکار آشنا بوده است. حال آنکه سرزمین ما ایران، به جهت برخورداری از تنوع آب و هوایی و گونه های مختلف حیات وحش، از دیرباز برای شکارچیان طبیعتی آمیخته با نخجیرگاه را به ارمغان آورده است. 

شکار دلیل بقای انسان روی کره زمین بوده است

گفتنی است که فرآیند شکار یکی از راه های بقای انسان بر روی زمین و فنون آن از جمله فنون رزم به شمار می رفته است. هرچند که تا قبل از ظهور اسلام شکارچیان از قواعد خاصی پیروی نمی کردند، اما پس از آن برای ذبح، روش هایی در نظر گرفته می شد که شکارچیان موظف به رعایت آن بودند.

شکار برای پادشاهان جنبه ی تفریحی داشت

شکار در طول تاریخ برای بسیاری از پادشاهان جنبه ی تفریحی داشت. آنان برای جلوه دادن اقتدار جسمی خود به این امر مشغول می شدند.عموما شکارچیان چه شاهزاده وچه  گدا خصوصا آنان که برای تفریح دست به این کار می زدند، از دغدغه ی محیط زیست

فارغ بودند.حال آنکه این مقوله نیز بیشتر مخصوص درباریان و اعیان بود. 

چه حیواناتی شکار می شدند؟!

حیوانات شکار در گذشته عموما اینها بودند کفتار، گرگ، شغال، روباه، یوزپلنگ، سیاه‌گوش، شیر بدون یال خوزستان، پلنگ، خرس، آهو و کل و مراکز شکار اطراف تهران از قرار ذیل: کن، دوشان تپه، دره لار، شهرستانک، سرخه حصار، قلعه حسن‌ خان و جاجرود بود. اکنون سوار ماشین زمان بشوید تا با گذر از کنار شکارگاه و شکارچیان، به نظاره ی دوران طلایی بنشینیم که اعیان و اشراف برای شادی و فراخی روح خود،  جان موجودات دیگر را می گرفتند و فخرش را به دیگران می فروختند.

شکار

اداره شکاربانی دربار زیر نظر خانواده آتابای اداره می‌شد

شکار

در سال 1335 کانون شکار ایران تشکیل یافت 

شکار

اهمیت آموزش شکار به این دلیل بود که شاهزادگان از همان نخست با مفاهیم صبر و شکیبایی، رنج و سختی، فنون تیراندازی و رزم، آیین پهلوانی و پادشاهی، اهمیت نظم و انضباط و ... آشنا می‌شدند

شکار

بعدها در سال 1346 سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و در سال 1350 سازمان حفاظت محیط زیست جایگزین آن شد

شکار

کشور ما ایران به دلیل تنوع گیاهی و حیات وحش بسیار متنوعی که دارد شکار و شکارگری ریشه ای دیرینه دارد

شکار

تاریخچه ی شکار در ایران به اندازه گستره تاریخ است

شکار

برای سوار شدن به ماشین زمان و گشتن در کوچه پس کوچه های گذشته، مهمان تاریخانه ما باشید.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

تفریح و سرگرمی

هنر و ادبیات

اقتصاد روز

تاریخانه

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی