|

بازی فکری؛ اگه رندی و شوماخر بگو کدوم ازاین ورپریده ها ساختمون آتیش زدن؟

میخوای همیشه سریع به سوالات سخت جواب بدی، همه چیز رو راحت یاد بگیری و تو زمان پیری هم آلزایمر نگیری این بازی فکری رو حل کن.

لینک کوتاه کپی شد
10

HJA

جواب بازی فکری

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

زمان شما به اتمام رسید، توانستید پاسخ درست را پیدا کنید؟ اگر هنوز در تلاش برای به دست آوردن پاسخ درست این هستید، پاسخ این معما پیش ماست. این بازی فکری یک راه عالی برای آزمایش مهارت های مشاهده و میزان هوش شما است. اگر هنوز به جواب نرسیده اید، تصویر زیر راه حل این سوال ما بود.

HJA

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

  • گی هست میخوای ارسالی در

    باشه تو بلدی

  • ....... ارسالی در

    باشه آقا متوجه شدیم باهوش

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها