|

بازی فکری؛ اگه باهوش عالمی بیا بگو تو اتاق مطالعه جذاب این خانم سه تا اشکال چیه؟

تو این اتاق که خانم جوان رو نشون میده در حال مطالعه سه تا اشتباه هست که برای پیدا کردن اونا باید کمی بیش از افراد عادی باهوش باشید

لینک کوتاه کپی شد

picture-puzzles-what-is-wrong-here

جواب بازی فکری

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

زمان شما به اتمام رسید، توانستید پاسخ درست را پیدا کنید؟ اگر هنوز در تلاش برای به دست آوردن پاسخ درست این هستید، پاسخ این معما پیش ماست. این بازی فکری یک راه عالی برای آزمایش مهارت های مشاهده و میزان هوش شما است. اگر هنوز به جواب نرسیده اید، تصویر زیر راه حل این سوال ما بود.

- ساعت برعکس رو دیوار نصب شده

- ماه جون 31 روزه نیست

- خانم یک پاش کفش پوشیده یو پا صندل

picture-puzzles-with-answers

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها