|

سگ وحشی شکم ایمپالا زنده رو پاره کرد و بیچاره دل و رودش ریخت بیرون اما بلند شد وایستاد!

Wild Dogs v Impala shayanews

ایمپالا هنوز زنده بود و سعی می کرد روی پاهایش بلند شود زیرا سگ وحشی در حال گاز گرفتن و جدا کردن گوشت از ناحیه شکم بود.

لینک کوتاه کپی شد

حیات وحش/ ویدیوهای حیات وحش / سگ وحشیایمپالا

شایانیوز- در حیات وحش بی رحم و خشن است و گاهی صحنه هایی رخ می دهد و درگیری هایی به وقوع می پیوندد که به واقع روح انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. در این ویدیو ایمپالای شجاعی را می بینید که با وجود اینکه سگ وحشی زنده زنده قسمتی از شکمش را پاره کرده اما همچنان ایستاده در مقابل مهاجم از خودش دفاع می کند.

مایک طبیعت گرد آمریکایی که نظاره گر این صحنه بود در توصیف آنچه دیده بود گفت: سگی وحشی را دیدم که بالای ایمپالا که کنار جاده خوابیده بود ایستاده بود. ایمپالا هنوز زنده بود و سعی می کرد روی پاهایش بلند شود زیرا سگ وحشی در حال گاز گرفتن و جدا کردن گوشت از ناحیه شکم بود.

سگ وحشی به شدت به گاز گرفتن و کشیدن ایمپالا ادامه داد که ایمپالا دوباره موفق شد روی پاهایش بلند شود و برای لحظه ای در کمال ناباوری و شوک دیدیم که روده های ایمپالا در بیرون از بدنش آویزان شده است. هنوز زنده است و سگ وحشی را دفع می کند.

ناگهان چند سگ وحشی دیگر هم از راه رسیدند و در این لحظه به خودم گفتم دیگر کار ایمپالا تمام است. ایمپالا آخرین تلاش را برای دفع بسته انجام داد، اما آنها در عرض چند ثانیه به سمت او رفتند و او را پایین آوردند، و او در نهایت مرد.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

تفریح و سرگرمی

هنر و ادبیات

اقتصاد روز

تاریخانه

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی