|

آواز ماندگار؛ حسینعلی شبانپور تو آتیش و تاریکی چه اشک ریزان از استاد شجریان میخونه

در ادامه شاهد اجرایی زیبا از حسینعلی شعبانپور خواهیم بود

لینک کوتاه کپی شد
17

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

  • ن،ا ارسالی در

    آدم افسوس میخوره که کاش این آدم زمان ومکان دیگه متولد میشدولی باز بازخورد فکر آدم این میشه که اگر این اتفاق می افتاد دیگه این دلسوختگی وسوز صداوجود نداشت،نمیدانم چه حسادتی بین هنر وعلم یابعبارتی بهترعلم وهنروجود داره!

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی