|

حیوانات غول جثه؛ ببینید این دو گاو نر با 1950 و 1922 کیلو سنگین ترین های تاریخ اند

این ویدیو در مورد دو گاو نر سنگین است که تاکنون وجود داشته است. این دو گاو نر فتارد و رویال نام دارندو یکی 1950 و دیگری 1922 کیلوگرم است

لینک کوتاه کپی شد

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی