|

استوری تند حنیف عمران زاده؛ خفه بابا...خفه!

حنیف عمران زاده نسبت به واکسیناسیون کرونا استوری تندی منتشر کرد

لینک کوتاه کپی شد

مدافع سابق آبی پوشان پست تندی را منتشر کرد. حنیف عمران زاده یک فوتبالیست است اما او این بار یک پست غیر فوتبالی تند را منتشر کرد.

تند

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه