|

ستاره سابق پرسپولیس را نقره داغ کرد!

کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را درخصوص پرونده های مطروحه صادر کرد.

لینک کوتاه کپی شد

احسان پهلوان علیه پرسپولیس حکم گرفت.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت پیمان رنجبری از باشگاه مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 11 میلیارد و 380 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 434 میلیون و 147 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 4 میلیارد ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت شروین بزرگ از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 19 میلیارد و 419 میلیون و 600 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 740 میلیون و 857 هزار و 740 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. . همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 5 میلیارد و 580 میلیون و 400 هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت احسان پهلوان از باشگاه پرسپولیس، این باشگاه به پرداخت مبلغ 8 میلیارد و 681 میلیون و 97 هزار و 500 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 331 میلیون و 183 هزار و 870 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید . همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 318 میلیون و 902 هزار و 500 ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت هومن ربیع زاده از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 5 میلیارد و 800 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 221 میلیون و 270 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت فرزاد حاتمی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 175 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 121 میلیون و 126 هزار و 250 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی