|

اطلاعیه مهم سازمان لیگ

سازمان لیگ بیانیه ای در مورد مرکز رسمی ایفمارک داد.

لینک کوتاه کپی شد

تنها مرکز رسمی ایفمارک( مرکز پزشکی سازمان لیگ فوتبال) در تهران و در مرکز ملی فوتبال ایران واقع شده و هیچ شعبه ای درهیچ نقطه ای از کشور ندارد.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از طرفداری؛ سازمان لیگ بیانیه داد:

تنها مرکز رسمی ایفمارک( مرکز پزشکی سازمان لیگ فوتبال ) در تهران و در مرکز ملی فوتبال ایران واقع است و هیچ شعبه دیگری در هیچ نقطه ای از کشور ندارد.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی