|

برنامه کامل لیگ برتر (فصل بیست و یکم)؛ زمان دربی استقلال و پرسپولیس مشخص شد

قرعه‌کشی فصل بیست و یکم لیگ برتر فوتبال، امروز (شنبه) با حضور نمایندگان ۱۶ تیم لیگ برتری و مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال برگزار شد.

لینک کوتاه کپی شد

قرعه‌کشی لیگ برتر فوتبال برای فصل بیست و یکم برگزار شد. قرعه‌کشی فصل بیست و یکم لیگ برتر فوتبال، امروز (شنبه) با حضور نمایندگان ۱۶ تیم لیگ برتری و مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال برگزار شد.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از ایسنا، بازی‌های هفته اول تا پانزدهم لیگ برتر به شرح زیر است: (نام تیم‌های میزبان، ابتدا آمده است.)

هفته اول

پیکان - نفت مسجدسلیمان

پدیده - آلومینیوم اراک

صنعت نفت آبادان - ذوب‌آهن

فولاد خوزستان - پرسپولیس

گل‌گهر سیرجان - تراکتور

استقلال - هوادار

نساجی مازندران - فجرسپاسی شیراز

سپاهان - مس رفسنجان

هفته دوم

نفت مسجدسلیمان - سپاهان

مس رفسنجان - پدیده

ذوب‌آهن - استقلال

آلومینیوم اراک - فولاد خوزستان

هوادار - پیکان

فجرسپاسی شیراز - گل‌گهر سیرجان

تراکتور - صنعت نفت آبادان

پرسپولیس - نساجی مازندران

هفته سوم

پدیده - نفت مسجدسلیمان

پیکان - ذوب‌آهن

فولاد خوزستان - مس رفسنجان

گل‌گهر سیرجان - نساجی مازندران

استقلال - تراکتور

آلومینیوم اراک - پرسپولیس

صنعت نفت آبادان - فجرسپاسی شیراز

سپاهان - هوادار

هفته چهارم

نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان

هوادار - پدیده

ذوب‌آهن - سپاهان

تراکتور - پیکان

پرسپولیس - گل‌گهر سیرجان

فجرسپاسی شیراز - استقلال

مس رفسنجان - آلومینیوم اراک

نساجی مازندران - صنعت نفت آبادان

هفته پنجم

آلومینیوم اراک - نفت مسجدسلیمان

پدیده - ذوب‌آهن

فولاد خوزستان - هوادار

پیکان - فجرسپاسی شیراز

صنعت نفت آبادان - گل‌گهر سیرجان

سپاهان - تراکتور

استقلال - نساجی مازندران

مس رفسنجان - پرسپولیس

هفته ششم

نفت مسجدسلیمان - مس رفسنجان

تراکتور - پدیده

ذوب‌آهن - فولاد خوزستان

نساجی مازندران - پیکان

گل‌گهر سیرجان - استقلال

پرسپولیس - صنعت نفت آبادان

فجرسپاسی شیراز - سپاهان

هوادار - آلومینیوم اراک

هفته هفتم

پرسپولیس - نفت مسجدسلیمان

پدیده - فجرسپاسی شیراز

آلومینیوم اراک - ذوب‌آهن

فولاد خوزستان - تراکتور

پیکان - گل‌گهر سیرجان

صنعت نفت آبادان - استقلال

سپاهان - نساجی مازندران

مس رفسنجان - هوادار

هفته هشتم

هوادار - نفت مسجدسلیمان

نساجی مازندران - پدیده

ذوب‌آهن - مس رفسنجان

فجرسپاسی شیراز - فولاد خوزستان

صنعت نفت آبادان - پیکان

گل‌گهر سیرجان - سپاهان

تراکتور - آلومینیوم اراک

استقلال - پرسپولیس

هفته نهم

نفت مسجدسلیمان - ذوب‌آهن

پدیده - گل‌گهر سیرجان

فولاد خوزستان - نساجی مازندران

پیکان - استقلال

مس رفسنجان - تراکتور

پرسپولیس - هوادار

آلومینیوم اراک - فجرسپاسی شیراز

سپاهان - صنعت نفت آبادان

هفته دهم

تراکتور - نفت مسجدسلیمان

صنعت نفت آبادان - پدیده

ذوب‌آهن - هوادار

گل‌گهر سیرجان - فولاد خوزستان

پیکان - پرسپولیس

استقلال - سپاهان

فجرسپاسی شیراز - مس رفسنجان

نساجی مازندران - آلومینیوم اراک

هفته یازدهم

پرسپولیس - ذوب‌آهن

سپاهان - پیکان

آلومینیوم اراک - گل‌گهر سیرجان

هوادار - تراکتور

پدیده - استقلال

نفت مسجدسلیمان - فجرسپاسی شیراز

فولاد خوزستان - صنعت نفت آبادان

مس رفسنجان - نساجی مازندران

هفته دوازدهم

نساجی مازندران - نفت مسجدسلیمان

پیکان - پدیده

تراکتور - ذوب‌آهن

استقلال - فولاد خوزستان

سپاهان - پرسپولیس

گل‌گهر سیرجان - مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک

فجرسپاسی شیراز - هوادار

هفته سیزدهم

فولاد خوزستان - پیکان

نفت مسجدسلیمان - گل‌گهر سیرجان

پرسپولیس - تراکتور

آلومینیوم اراک - استقلال

ذوب‌آهن - فجرسپاسی شیراز

پدیده - سپاهان

مس رفسنجان - صنعت نفت آبادان

هوادار - نساجی مازندران

هفته چهاردهم

صنعت نفت آبادان - نفت مسجدسلیمان

نساجی مازندران - ذوب‌آهن

سپاهان - فولاد خوزستان

فجرسپاسی شیراز - تراکتور

پدیده - پرسپولیس

استقلال - مس رفسنجان

پیکان - آلومینیوم اراک

گل‌گهر سیرجان - هوادار

هفته پانزدهم

فولاد خوزستان - پدیده

مس رفسنجان - پیکان

ذوب‌آهن - گل‌گهر سیرجان

نفت مسجدسلیمان - استقلال

پرسپولیس - فجرسپاسی شیراز

آلومینیوم اراک - سپاهان

هوادار - صنعت نفت آبادان

تراکتور - نساجی مازندران

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه