|

گزارش

تنوین کی بازگشایی می شود؟

نماد معاملاتی شرکت تامین سرمایه نوین تنوین متوقف گردید.

لینک کوتاه کپی شد

نماد معاملاتی شرکت تامین سرمایه نوین تنوین با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. به نقل از کدال، نماد معاملاتی شرکت تامین سرمایه نوین (تنوین ۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور ۶۰ دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها