|

آیا برای خرید خانه وام بگیریم؟

«آیا گرفتن وام برای خرید خانه و رفتن زیر بار قسط های آن اقدامی منطقی است؟»

لینک کوتاه کپی شد

شایانیوز؛ پرسش در مورد بهترین راه برای سرمایه گذاری اقتصادی، مساله ای است که مردم در اقصی نقاط جهان مطرح می کنند. در حقیقت، افراد سعی دارند تا به هر طریق ممکن وضعیت اقتصادی خود را بهتر کنند و البته که در این رابطه، سرمایه گذاری اقتصادی یک مولفه بسیار مهم و تعیین کننده است. در این چهارچوب، مردم کشورمان نیز در سال های گذشته با توجه به فراز و نشیب های قابل توجهِ رخ داده در اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری به ارزش و اهمیت سرمایه گذاری اقتصادی پی برده اند.

به گزارش شایانیوز؛ در این چهارچوب، طیفهای قابل توجهی از مردم کشورمان بر این بوده اند تا پول نقد خود را در حوزه ای خاص سرمایه گذاری کرده و از کم ارزش شدن آن جلوگیری کنند. از این رو، یکی از حوزه های سنتی سرمایه گذاری در ایران که البته عرصه ای ایمن نیز به حساب می اید، بازار مسکن است. در حقیقت، از دیرباز مدام این مساله گفته شده که مسکن جزو سرمایه گذاری و دارایی هایی است که خیانت نمی کند و روز به روز ارزش آن افزایش پیدا می کند. با این حال، عده ای به طور خاص نسبت به طرح این سوال اقدام می کنند که ایا گرفتن وام برای خرید خانه، اقدامی درست است؟

در حقیقت، منطقی است که برای خرید خانه، خود را زیر بار قسط و وام ببریم؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که در کشورمان، خرید خانه یک اقدام مفید از نظر اقتصادی است که ضرر ندارد و گرفتن وام در این رابطه نیز حامل ضرر نیست. توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران در سال های گذشته با نرخ تورم قابل توجهی مواجه بوده و ساده ترین معنای این مساله این است که سال به سال، قیمت خانه خریداری شده افزایش می یابد. این در حالی است که اگر شما برای خرید خانه خود اقدام به گرفتن وام کرده باشید، قسط های پرداختی شما ثابت خواهند بود.

از این منظر، پس از گذشت چند سال، به عینه مشاهده خواهید کرد که قسط پرداختی از جانب شما برای خرید مسکن، تا حد زیادی بی ارزش شده در حالی که مسکن خردیداری شده، از ارزش قابل توجهی برخوردار شده است. معادله ای که گرفتن وام برای خرید خانه را به یک رویداد شیرین تبدیل می کند.

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

دنیای سلبریتی ها

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها