|

نماینده حامی رئیسی: ملت کار را تمام کرد

سید نظام الدین موسوی نماینده تهران و از حامیان ابراهیمی رئیسی در توئیتی نوشت: «ملت کار را تمام کرد.»

لینک کوتاه کپی شد

سید نظام الدین موسوی نماینده تهران و از حامیان ابراهیمی رئیسی در توئیتی نوشت: «ملت کار را تمام کرد.» 

کاربران توئیت این نماینده را به عنوان پیروزی رئیسی در انتخابات ارزیابی کرده اند. برخی نیز اشاره این نماینده را به آمار مشارکت در انتخابات دانسته اند. 

952640_780

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه