|

قیمت جدید انواع تایر کره‌ای در بازار

قیمت جدید انواع تایر وارداتی در بازار تهران امروز چهارشنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ اعلام شد.

لینک کوتاه کپی شد
برندسایزقیمت برای یک حلقه (تومان)
کومهو۲۰۵.۶۰.۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴۱،۳۰۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴۱،۳۵۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴۱،۲۰۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵۱،۲۰۰،۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳۸۲۰,۰۰۰
رودستون۲۰۵.۶۰.۱۴۱،۳۵۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴۱،۰۵۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵۱،۱۰۰،۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۴۱،۲۰۰،۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳۹۵۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵۱،۳۵۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۵۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵۱،۲۰۰،۰۰۰
نکسن۲۰۵.۶۰.۱۵۱،۱۵۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴۱،۰۵۰،۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵۱،۲۰۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵۱،۱۰۰،۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳۸۰۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۵۱،۲۵۰،۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵۱،۲۵۰،۰۰۰
مارشال۲۰۵.۶۰.۱۵۱،۴۰۰،۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳۹۰۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵۱،۲۰۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴۱،۱۵۰،۰۰۰
۱۹۵.۵۵.۱۵۱،۱۵۰،۰۰۰
هانکوک۲۰۵.۵۰.۱۵۱،۹۰۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۵.۱۵۱،۷۵۰،۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴۱،۶۰۰،۰۰۰
۱۹۵،۶۰.۱۵۱،۵۰۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴۱،۳۵۰،۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵۱،۴۰۰،۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳۱،۰۰۰،۰۰۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها