|

بازی فکری؛ اگه افت داره برات که بگن هوشت کمه پس اشتباه این تصویر رو پیدا کن!

زمان شما به اتمام رسید، توانستید پاسخ درست را پیدا کنید؟ اگر هنوز در تلاش برای به دست آوردن پاسخ درست این هستید.

لینک کوتاه کپی شد
3

من

جواب بازی فکری

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

زمان شما به اتمام رسید، توانستید پاسخ درست را پیدا کنید؟ اگر هنوز در تلاش برای به دست آوردن پاسخ درست این هستید، پاسخ این معما پیش ماست. این بازی فکری یک راه عالی برای آزمایش مهارت های مشاهده و میزان هوش شما است. اگر هنوز به جواب نرسیده اید، تصویر زیر راه حل این سوال ما بود.

بطری پلمپ ولی آبش نصف

من

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

  • 🌹🌹🌷🌷 ارسالی در

    شاید آب ریخته تو لیوان بعد درش رو بسته و بعد بطری نصف آب توش مونده

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

دنیای سلبریتی ها

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها