|

بازی فکری؛ اگه رئیس جمهور کشور باهوش هایی بیا و تو 5 ثانیه اشتباه این تخته و پیدا کن

تو این چالش و بازی فکری ببینید می توانید شوهرش عروس رو در کمتر از 10 ثانیه پیدا کنید و اینجوری باهوش بودن خودتون رو ثابت کنید

لینک کوتاه کپی شد

find the mistake chopping board

جواب بازی فکری

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

زمان شما به اتمام رسید، توانستید پاسخ درست را پیدا کنید؟ اگر هنوز در تلاش برای به دست آوردن پاسخ درست این هستید، پاسخ این معما پیش ماست. این بازی فکری یک راه عالی برای آزمایش مهارت های مشاهده و میزان هوش شما است. اگر هنوز به جواب نرسیده اید، تصویر زیر راه حل این سوال ما بود.

find the mistake chopping board solved

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

دنیای سلبریتی ها

عصر تکنولوژی

نیازمندی‌ها