|

بازی فکری؛ فقط چشمان جزئیات گرا می تونن 7 ثانیه ای اشتباه این اتاق زایمان پیدا کنن

تو این بیمارستان و اتاق زایمان یک اشتباه خیلی ریز هست که برای تشخیص و پیدا کردن اون باید به قدر زیادی نکته سنج و تیز بین باشید

لینک کوتاه کپی شد

find the mistake in the hospital picture

جواب بازی فکری

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

زمان شما به اتمام رسید، توانستید پاسخ درست را پیدا کنید؟ اگر هنوز در تلاش برای به دست آوردن پاسخ درست این هستید، پاسخ این معما پیش ماست. این بازی فکری یک راه عالی برای آزمایش مهارت های مشاهده و میزان هوش شما است. اگر هنوز به جواب نرسیده اید، تصویر زیر راه حل این سوال ما بود.

find the mistake in the hospital picture solution

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی