|

بازی فکری؛ اگه هوشت به لب رسیده بگو کدوم از این خانومای ورپریده حاملست؟

لینک کوتاه کپی شد
15

fgvnhv

جواب بازی فکری

 

 

.

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

زمان شما به پایان رسید، آیا توانستید پاسخ را پیدا کنید؟ اگر هنوز در تلاش برای به دست آوردن پاسخ این هستید، ما پاسخ این معما را داریم. این بازی فکری یک راه عالی برای آزمایش مهارت های مشاهده و میزان تیزبینی شما است. اگر هنوز به جواب نرسیده اید، تصویر زیر این راه حل را بهتر درک می کند.

اولی نوشیدمی الکل دار میخوره و دوتای آخرم کفش پاشنه بلند پوشیدن که نشون میده باردار نیستند پس میمونه گزینه دو که هم کتونی داره و هم نمیتونه خم شه و وسیلش رو برداره نشون میده باردار!

fgvnhv

 

پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه

دانش آراستگی

  • ابوالفضل اکبری ارسالی در

    پیش پای شماره ی ۲ یک قوطی مواد است

دیدگاه تان را بنویسید

 

از نگاه ورزش

خانه داری

تفریح و سرگرمی

عصر تکنولوژی