|

تعبیرخواب

تعبیرخواب باران،خیس شدن زیر باران درخواب

دیدن باران در خواب به چه معناست؟ دیدن باران در خواب به چه چیزی تعبیر می شود؟ شما می توانید تمامی تعابیر مربوط به باران را در شایانیوز بخوان…

لینک کوتاه کپی شد

خواب دیدن از مواردی است که تقریبا همه ما آن را تجربه کرده ایم  و در زندگی خود برخی از نشانه ها و آثار آن را حس میکنیم،قرآن کریم در قسمت های مختلف به مسأله رویاهای صادقه انبیای الهی به ویژه رسول خدا (ص) پرداخته است و از دیدگاه قرآن تعبیر خواب و مسائل مربوط به خواب جزئی از واقعیت است ولی این تعابیر که برای شما آورده شده بیشتر جنبه سرگرمی دارد!

تعبیرخواب باران

شایانیوز-بطورکلی،دیدن باران در خواب بیانگر این است که فرد به زودی از شرمشکلات خلاص خواهد شد. و صاحب خواب کارهای مهمی را در زندگی تجاری انجام خواهد داد ، اما افرادی هستند که به موفقیت او حسادت می کنند ، به طور کلی به چیزهای خوب تعبیر می شود ، زیرا این رحمت خدا بر بندگان است. 

 

باران شدید

دیدن باران شدید در خواب از وقایع خوب زندگی خبر میدهد، بیانگر فراوانی، افزایش درآمد و رزق روزی است آرامش در خانه صاحب خواب از بین نخواهد رفت و او هر روز پله های ترقی را طی میکند و اتفاقات خوبی در زندگی فرد رخ خواهد داد. 

 

باران سیل آسا 

بیانگر خسارت مادی و معنوی و از دست دادن مال تعبیر می شود. دیدن باران سیل آسا در خواب نشان میدهد که بیننده خواب چندین دعوا و روزهای پریشانی را پشت سر می گذارد.

 

نمازخواندن درباران

نماز خواندن در باران به خیر و زیبایی تعبیر می‌شود. از همه نظر منادی روزهای بارور و خوش است.و بیانگر پیشرفت در راه خدا و بازگشت از گناهان است.

 

باران کثیف

دیدن باران کثیف در خواب گاهی به معنی پریشانی و گاهی بیماری است. همچنین دیدن باران کثیف  بیانگر روزهای پر از اندوه و ناراحتی است.

 

باریدن باران به روی شما

وقتی صاحب خواب  می بیند که باران بر او باریده می شود ، این نشان می دهد که فرد در زندگی دنیوی کارهای مهی انجام خواهد داد وتعبیر بر تحقق آرزوهای شخص است.

تعبیرخواب باران

باران خسارت آور

اگر باران در خواب زیاد باشد و باعث جاری شدن سیل یا آسیب به مناطق کشاورزی ، باغ ها و خانه ها شود ، بیانگر غم و اندوه است. و به بد تعبیر می شود. 

 

باران همه جا میبارد

اگر باران روی یک محیط بسیار بزرگ ببارد. نشان دهنده آن است که شخص چیزی که انتظارش را ندارد به طرز شگفت انگیزی اتفاق خواهد افتاد.

 

خیس شدن زیر باران

اگر از خیس شدن زیر باران هراس ندارید به خیر تعبیرمیشود ولی اگر فرارمیکنید که خیس نشوید و در تلاش پیداکردن کردن پناهگاهی هستید تا در امان بمانید بیانگر خبر غم انگیز است. 

 

باران سنگی

باران سنگی در خواب بیانگر وسوسه است. سنگهایی که مانند باران از آسمان می بارند نشانگر گناهان کبیره است.

 

قدم زدن زیرباران

قدم زدن زیر باران و لذت بردن از این وضعیت به معنای سلامتی ، رفاه و آسایش است. اگر فرد بیمار باشد ، بهبود می یابد و قدرت می گیرد.

 

لجن پس از باران 

دیدن اینکه بعد از باران محیط گل آلود است ، تعبیر بر از دست دادن اموال و دارایی است.

 

شستن خود با آب باران

اگر کسی در خواب ببیند که با آب باران شسته و تمیز  می شود ، به این معنی است که از ترس و قضاوت بی جا خلاص خواهد شد. و او در آرامش خواهد بود. استحمام با آب باران در خواب ، علامت این است که صاحب خواب عاقبت به خیر می‌شود و همسر خوبی خواهد داشت. 

تعبیرخواب باران

وضو با آب باران

وضو گرفتن با آب باران به خوبی تعبیر می شود. وضو گرفتن با آب باران به معنای آسایش مالی و معنوی فرد است. 

 

نوشیدن آب باران

دیدن اینکه شما در خواب آب باران می نوشید اگر آب پاک و تمیز باشد ، به معنای بهبودی است. اگر آب کدر و کثیف باشد ، به معنای بیماری و خسارت مالی است.

 

باران خون

دیدن رگبار خون در خواب نشانه خوبی نیست. به معنای اتفاقات ناخوشایند است.و به عنوان یک گناه بزرگ تعبیر می شود.

 

پیشنهادات ویژه

دیدگاه تان را بنویسید

 

خانه داری

اقتصاد روز

دنیای رمزارزها

عصر تکنولوژی