|

زیر ذره بین شایانیوز:

افزایش حیوان گردی در سایه چشم و هم چشمی

متاسفانه برخی از افراد تنها برای خودنمایی و ارضای حس برتری جویی اقدام به نگهداری حیوانات در حال انقراض می کنند.

لینک کوتاه کپی شد

شایانیوز- حیوان گردی و نگهداری از حیوانات در چند سال اخیر به طرز معناداری در میان برخی از مردم افزایش یافته است که این خود می‌تواند نشان از تغییر فرهنگ و باورهای جامعه داشته باشد.

گفتنی است که امروزه برخی از حیوانات مانند سگ، گربه و غیره در آپارتمانهای کوچک متراژ نگهداری می شوند. اتفاقی که شاید با ماهیت اصلی زندگی این حیوانات سنخیتی نداشته باشد، اما متاسفانه شاهد افزایش آمار افرادی هستیم که در منازل مسکونی خود به نگهداری حیوان خانگی مشغول هستند.

تنهایی عاملی برای نگهداری حیوان خانگی

به طور کلی باید در نظر داشت که یکی از مهمترین دلایل افزایش تمایل به نگهداری حیوان خانگی را می توان گسترش جوامع شهری و کاهش روابط میان افراد و به خصوص روابط خانوادگی عنوان کرد، چرا که امروزه دیگر روابط میان افراد به مانند گذشته نیست که این مهم نقش بسزایی در منزوی شدن و یا افسردگی افراد بر جای گذاشته است. از این رو نگهداری حیوان خانگی می تواند تاثیر چشمگیری در کاهش تنهایی افراد داشته باشد. به گونه‌ای که طبق بررسی های صورت گرفته در پایتخت، بسیاری از افرادی حیوان خانگی دارند یا به تنهایی زندگی می کنند و یا این که در جمع خانوادگی فردی منزوی و گوشه گیر هستند تمایل بیشتری به نگهداری حیوان خانگی دارند، حتی در برخی از موارد روانشناسان برای رهایی از افسردگی و تنهایی نگهداری از حیوانات را توصیه می کنند .با این اوصاف تغییر روند زندگی افراد در افزایش میل به نگهداری حیوانات خانگی بسیار تاثیر گذار است.

چشم و هم چشمی عاملی برای نگهداری از حیوانات خانگی

باید در نظر داشت که بخش قابل توجهی از افرادی که اقدام به نگهداری حیوانات خانگی می‌کنند بیشتر این کار را در جهت چشم و همچشمی و همسو شدن با برخی از افراد انجام می‌دهند اتفاقی که می‌تواند ضربه سنگینی به حیوان نیز وارد کند، چرا که این دسته از افراد پس از گذشت زمان کوتاهی مجبور به تردد حیوان می شوند اتفاقی که شاید طی سال‌های گذشته به وفور در سطح جامعه آن را مشاهده کرده ایم.

از سوی دیگر باید یادآور شد که با آغاز پاندمی کرونا برخی از افراد تنها به دلیل حفظ سلامت خود حیوانات خانگی را به راحتی رها کردند که این خود جای بسی تامل دارد.

نگهداری از حیوانات در حال انقراض در خانه

متاسفانه برخی از افراد تنها برای خودنمایی و ارضای حس برتری جویی اقدام به نگهداری حیوانات در حال انقراض می کنند اتفاقی که می تواند حیات و سلامت حیوان را به راحتی و خطر بیندازد، چراکه بسیاری از این حیوان شرایط و موقعیت نگهداری خاص خود را دارند و نمی توان از آنها در منزل نگهداری کرد که این خود خیانت و اجحاف بزرگی در حق این حیوانات است. بنابراین نظارت بر نگهداری انواع حیوانات از سوی مسئولان می‌تواند حیات و سلامت حیوانات را تا حد زیادی تضمین کند.

فرهنگ سازی نگهداری از حیوانات

نگهداری از حیوانات نیاز به فرهنگ سازی لازم چرا که در بسیاری از کشورهای اروپایی که مردم اقدام به نگهداری حیوانات خانگی می کند مسئولیت نظافت حیوان رها به طرز معناداری نسبت به کشور ما بالاتر است اما متاسفانه در کشور ما افرادی که حیوانات خانگی نگهداری می کنند تمایل چندانی به نظافت این حیوانات در خارج از منزل ندارند. همچنین کاهش میزان بارندگی در سطح کشور خود مزید بر علت شده است.

در پایان باید یادآور شد که متاسفانه در برخی از موارد شاهد این مهم بودیم که افرادی که اقدام به نگهداری حیوانات می کند توقع شان در زندگی افزایش پیدا می‌کند چرا که وفاداری این حیوانات به یقین نسبت به انسانها بیشتر است. از این رو بالا رفتن سن ازدواج و کاهش آمار ایران می تواند ارتباط معناداری با نگهداری حیوانات داشته باشد چرا که طبق تحقیقات میدانی صورت گرفته افرادی که بنا به دلایلی حاضر به ازدواج نیستند و یا در زندگی خود شکست خورده اند تمایل بیشتری به نگهداری حیوانات خانگی دارند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها