|

امکان تامین منابع مالی رتبه بندی معلمان میسر است؟

معاون پارلمانی آموزش و پرورش اظهار کرد: آنچه بودجه مورد نیاز برای رتبه بندی از دیدگاه نمایندگان مجلس مطرح شده، ۵٠ هزار میلیارد تومان است.

لینک کوتاه کپی شد

با وجود کشمکشی که برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان وجود دارد، قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش گفت که امکان تامین منابع مالی رتبه بندی در مجلس وجود دارد. او با اشاره به اینکه دولت لایحه را به مجلس ارسال کرد و مجلس اختیار تغییراتی در آن را دارد، گفت که در جلسات بررسی لایحه رتبه بندی ما هم به عنوان نمایندگان آموزش و پرورش حضور پیدا کردیم و کمیسیون آموزش اهتمام لازم را برای پیشبرد طرح داشت.

به گزارش«شایانیوز»، احمدی لاشکی افزود: طبق آنچه سازمان برنامه و بودجه برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته است، اعتبار کافی برای اجرای طرح نخواهد بود و امیدواریم که مجلس ردیفی برای رتبه بندی معلمان اختصاص دهد. معاون حقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش اظهار کرد: آنچه بودجه مورد نیاز برای رتبه بندی از دیدگاه نمایندگان مجلس مطرح شده، ۵٠ هزار میلیارد تومان است و در این در حالی بوده که اعتبار مورد نیاز اولیه ٢٠ هزار تومان برآورده شده است.

او بیان کرد: همانطور که سال گذشته بودجه آموزش و پرورش ١۴٠ درصد افزایش پیدا کرد، مجلس امسال هم می‌تواند برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان کمک کننده باشد. با این وجود و هرچند که کمبود اعتبار مانع بزرگ اجرای طرح رتبه‌بندی محسوب می‌شود اما نباید از دیگر عوامل موثر و پایه‌ای اجرای این طرح که به عنوان چالش اجرای رتبه بندی معلمان مطرح می‌شوند، همچون تفکیک ناپذیری میان سنجش عملکرد و سنجش شایستگی، تبعیت نکردن از رویکرد شایستگی محور، گره زدن اجرای این قانون به بودجه سالیانه، نبود امکان دستیابی به رتبه ۵ برای معلمان (دانشجو معلمان) با ۳۰ سال سابقه خدمت، لحاظ کردن ناصحیح سنوات خدمت و مدرک تحصیلی به عنوان عوامل شایستگی، تعیین سنجش شایستگی معلمان موجود بر یک آزمون، تعیین ناصحیح سقف برای دستیابی به رتبه‌ها و نبود امکان دسترسی به رتبه ۴ و ۵ برای همه معلمان کشور حداقل تا ۴ سال آینده به راحتی عبور کرد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه