|

موضوع بند 7 لایحه رتبه بندی معلمان چیست؟

براساس این ماده افزایش حقوق ناشی از رتبه بندی در هر رتبه نباید کمتر از ۸۰ درصد حقوق و مزایای هیات علمی متناظر در همان رتبه باشد.

لینک کوتاه کپی شد

ماده ۷ لایحه رتبه بندی معلمان مهترین بند این لایحه است و براساس این ماده افزایش حقوق ناشی از  رتبه بندی در هر رتبه نباید کمتر از ۸۰ درصد حقوق و مزایای هیات علمی متناظر در همان رتبه در دانشگاه ها باشد. محمد رضاخواه، عضو کارگروه تشکل های فرهنگیان برای بررسی لایحه رتبه بندی معلمان درباره اهمییت این بند لایحه رتبه بندی معلمان نوشته است: اصلی‌ترین مصوبه تشکل های فرهنگیان تغییر مقیاس حقوقی معلمان از کارکنان دولت به اعضای هیئت علمی دانشگاه بود.

به گزارش«شایانیوز»، بند ۷ لایحه رتبه بندی معلمان، منابع مالی لایحه را تا ۸۰ درصد دریافتی های هیات علمی دانشگاه ها همتراز می کند.

معلم کارمند نیست و نباید مقیاس حقوقی معلمان با کارمندان دولت سنجیده شود.

نمی توان حقوق معلمان را بر اساس مقیاس کارمندان دولت تنظیم و کاری مانند هیات علمی دانشگاه ها از آن ها خواست.

دریافتی فرهنگیان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها فقط در احکام کارگزینی خلاصه می شود.

معلمان و هیات علمی دانشگاه ها، از سایر اقلام موجود در حقوق کارمندان دولت بی بهره اند.

معلمان احکامی مانند سایر کارکنان دولت و بدون دریافتی سایر مزایای آنها را دارند.

بند ۷ لایحه رتبه بندی فرهنگیان فقط بر اساس مقیاسی با اعضای هیات علمی دانشگاه ها سنجیده شود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه