|

بررسی رتبه‌بندی معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان در کمیسیون برنامه

بررسی طرح رتبه‌بندی معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان در دستور روز یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد.

لینک کوتاه کپی شد

جمع بندی و اتخاذ تصمیم پیرامون گزارش کمیته دیوان محاسبات و (امور مالی مجلس درخصوص مشکلات ناشی از اجرای اجزاء( ۱) و (۷)، بند الف تبصره ( ۱۲ )قانون بودجه سال ۱۴۰۰ (نحوه اعمال افزایش وتعیین سقف حقوق)، بحث و بررسی پیرامون تصمیمات اتخاذ شده و اقدامات بعمل آمده دراجرای بند (و) تبصره ( ۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان و موارد مندرج در جزء ( ۲) این بند به ویژه نظام رتبه بندی معلمان) و ارائه گزارش وبحث و تبادل نظر پیرامون سامانه جامع بودجه ریزی، اعمال مصوبات و پایش و نظارت بر قوانین بودجه سنواتی در دستور روز یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد.

منبع: ایرنا

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها