|

زمان پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۰ بازنشستگان تأمین اجتماعی + جدول

حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در تیر ۱۴۰۰ بر اساس حرف اول نام خانوادگی آنان و طبق جدول زیر پرداخت می‌شود.

لینک کوتاه کپی شد

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ تیر آغاز شده است و تا ۳۱ تیر بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود. حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در تیر ۱۴۰۰ بر اساس حرف اول نام خانوادگی آنان و طبق جدول زیر پرداخت می‌شود:

جدول زمانبندی واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ( تیر ۱۴۰۰ )

نام حرفتاریخ پرداخت
آ، ا۱۴۰۰/۴/۲۰
حرف ب تا ش شعب تا ۲۰۰۰ نفر۱۴۰۰/۴/۲۱
حرف ص تا ی شعب تا ۲۰۰۰ نفر۱۴۰۰/۴/۲۲
ب۱۴۰۰/۴/۲۳
پ، ت، ث۱۴۰۰/۴/۲۴
چ، ج، ژ، ص۱۴۰۰/۴/۲۵
ض، ز، ف۱۴۰۰/۴/۲۶
ح، همکاران بازنشسته۱۴۰۰/۴/۲۷
ق، ر، س۱۴۰۰/۴/۲۸
بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، کشاورزی، صادرات۱۴۰۰/۴/۲۹
ط، ظ، خ۱۴۰۰/۴/۲۹
گ، ل، و، ه، غ، ی، ذ، ک۱۴۰۰/۴/۳۰
د، ش، ع، ن، م و بنیاد شهید۱۴۰۰/۴/۳۱
 

منبع: شهرآرانیوز

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه