|

جدول قطع برق در مناطق مختلف کرج؛ هشتگرد و فردیس چهارشنبه 16 تیر

قطع برق برای مردم مشکلات زیادی را ایجاد کرده اما شاید بتوان با اطلاع از ساعت خاموشی ها بتوان برامه ریزی کرد.

لینک کوتاه کپی شد

این روزها زندگی قطعی برق و آب در کنار شیوع کرونا زندگی را مردم بسیار سخت کرده و تقریبا مردم تمامی مناطق کشور در طول روز حداقل 2 ساعت برق ندارند و البته در برخی مناطق قطعی برق 4 تا 5 ساعته هم گزارش شده است.

اداره برق استان البرز جدول قطع برق در مناطق مختلف را برای روز سه شنبه 15 تیر اعلام کرد که البته گزارش ها نشان می دهد این متاسفانه برق در بیشتر مناطق طی روزهای گذشته مطابق این برنامه قطع نشده و این بی نظمی مردم را عصبانی کرده است.

 

جدول قطع برق در کرج چهارشنبه 16 تیر

13:00 الی 15:00


خ مطهری- خ جهان دانش -اداره ثبت- کوچه
آزادی- کوچه گلسرخی- چاه آب جواد آباد- خ
سرو- خ عاملی- فرح دشت -25متری کاج - ابتدای
خ دکتر همایون- روبروی مدرسه چمران-
کالنتری اسالم آباد-خ شریعتی-منطقه 2 و 6
اسالم آباد-بلوار شورا-بلوار جانباز


کوچه مهدیه- برج بادمان- 12 متری انقلاب
-خ کاج -خ بهار -پارک شرافت -بلوار
طالقانی-داروخانه مریم-نبش خ نعمت
اللهی-بلوار بهارستان-مهران غربی-
کوچه نسیم و مرجان-خ فیاضی
برج قائم- خ شجاعی- پارک الزهرا -خ حسینی
بلوار 45 متری- کاج کارکنان شهرداری -بلوار
جانبازان -آبگیر بیلقان -خیابان سرو جنوبی-
بلوار زنبق شمالی و جنوبی

13:00 الی15:00

 جنب خیابان تاجبخش -جنوب جاده مخصوص
کوچه مهر آذر- شرکت پلیکان مهر آذر- شهرک
طالقانی- مجتمع سایپا
بلوار امیر آباد -کوچه بورقی -کوچه نیلوفر
کوچه صلواتی -انتهای کوهک پادگان فجر
و قدیری شمال جاده مخصوص-
مهرآذر-زیر گذر مترو
بلوار امیر آباد مخابرات خ لطفی کوچه
مختاری کوهک 2 کوهک چهارم و پنجم
کوچه ذوالفقاری کوهک هفتم

8:30 الی 11:00


جاده چالوس-ج نوجان-ج قدیم کندر-داخل
باغ نمرک-روستای کلنا-انشعاب بلوک زنی-
به سمت باغ پهلوانی-انشعاب نان گوس-خ
مسجد-خ چهل تن-خ سید ابراهیم-روستای
کیابر-سرودار-داخل باغ فرمانیه
ج چالوس-به سمت ارنگه-جنب
قبرستان-تپه کچان-به سمت سیجان و
خور-روستای چارشهید نجاتی-جاد

8:30 الی 11:00


بلوار ملاصدرا- خیابان ابوذر-  خیابان
مطهری از سوم تا فلکه اول نیکا مال -مخابرات
پاساژ گلستان -بلوار ماهان غربی-
سه باندی موسسه دامپروری- دهقان ویلای دوم
مرکز خرید میانجاده -بازار علی 45 متری گلشهر
خیابان ابوذر خیابان برخورداری-خیابان پامچال-پست هنرستان-خیابان
سنبل-خیابان سوسن-خیابان نرگس-حافظ جنوبی
درمانگاه وصال- مسلم ابن عقیل -پارک ملکشاه-
اصلی گوهر دشت- مسجد جامع خیابان
نهم - شهرداری منطقه یک میدان مهران
گلستان 1 میدان گلستان میدان اسبی تا
میدان بعثت
بلوار تعاون-میدان طالقانی-طالقانی
شمالی-خیابان بوستان ها-هاکوپیان-
خیابان حافظ-خیابان کوکب-تاالر عظیمیه-
خیابان زنبق- ابتدای بلوار گلستان-خیابان
استخرخیابان مهرگان-میدان مهران ----
بازار مالصدرا خیابان 5خیابان 4 اصلی گوهر
دشت)فیدر اردال


13:00 الی 15:00


معراج انرژی اتمی محمود آباد -سیاهکال
انرژی اتمی ، شهرک علی ابن ابی طالب ،
خیابان صیاد شیرازی خیابان پیروزی ،
دانشگاه آزاد اسالمی ، دانشگاه پیام نور و
خیابان های عرش -عرش 5-عرش

13:00 الی 15:00


خیابان کتویی زاده بلواز زرهبان بلوار گلها فاز
4 مهر شهر کوچه برادران خیابان بابایی خیابان
409 شرقی خیابان 405 هنرستان امام خیابان
خمینی خیابان 407خیابان 401 -خیابان 409
بلوار خیابان خانزاده به شمت سرد خیابانانه
شهدای فکه خیابان 508 غربی جنب سرخیابان
گلهای1- 45 متری گلشهر خیابان
درخیابان درختی تا بلوار معلم )فیدر
پونه(خیابان انوشیروان تا میدان معلم
سوسن جنوبی)فیدر پونه(-4 راه
گلزار)فیدر پونه(-میدان کنویی زاده-
خیابان کوکب شرقی-مجتمع تجاری 45
متری گلشهر- خیابان گلزار -بانک ملت-
خیابان درختی )فیدر پونه( -مجتمع
درختی )فیدر پونه


خیابان گلزار میدان رهبری شهرک مترو
خیابان اسکندری خیابان اختر غربی میدان
بسیج تاالر رضا خیابان اختر شرقی بهار غربی
ورزشگاه پونه بنفشه گلستان 3 خیابان شایگان
کارواش هوشیار )کل آدرس ها فیدر نرگس(
خیابان گلزار میدان رهبری )فیدر نرگس ( -شهرک مترو )فیدر
(نرگس-45 متری گلشهر )فیدر نرگس(--خیابان درختی
کوکب شرقی-سوسن جنوبی-4 راه گلزار-میدان کنویی زاده-
رزهبان بلوار گلهاخیابان انوشیروان تا میدان معلم

15:00 الی 17:00 

خیابان هجرت فروشگاه اتکا کارمندان
جنوبی خیابان یاسر میثم 4 میثم 11-
12-14
دارایی کرج میدان ولفجر خیابان میر
عماد خیابان میرداماد بالل 5 ب-یاسر 8
خیابان مصطفی خمینی خیابان خیام درختی
بلوار حدادی اختر شرقی قلعه شنبه چهار
صد دستگاه خیابان استاد شهریار خیابان پروین
بازار الله
جهانشهر-خیابان رسالت از میدان سپاه تا میانجاده ضلع جنوبی
خیابان ابوذر شهرک موحدین شهرک امید خیابان برخورداری
خیابان محمدی خیابان اسفند-خیابان هجرت-دارایی کرج
میدان ولفجر خیابان میر عماد خیابان میرداماد-دهقان ویال غرب
وشرق
خیابان رسالت از میدان سپاه تا میانجاده ضلع
جنوبی خیابان ابوذر شهرک موحدین شهرک
امید خیابان برخورداری)فیدر شرع پسند(
خیابان محمدی خیابان اسفند پست چینی

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها