|

در طرح رتبه بندی معلمان حداقل سابقه برای کسب رتبه 4 و 5 چند سال است؟

در طرح رتبه بندی معلمان حداقل سابقه برای کسب رتبه های 4 و 5 به ترتیب 20 و 26 سال اعلام شده است.

لینک کوتاه کپی شد

طی روزهای گذشته برخی از مواد لایحه رتبه بندی معلمان به تصویب کمیسیون آموزش رسیده است. امروز رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: نظام رتبه‌بندی معلمان باید مانند دانشگاهیان مخصوص خودشان یعنی خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. همچنین محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره رتبه بندی فرهنگیان گفته است که با تصویب مجلس نظام رتبه بندی معلمان از فروردین 1400 برای معلمان اعمال خواهد شد و اعتبارات آن هم در نظر گرفته شده است.

بر اساس لایحه نظام رتبه بندی معلمان، فرهنگیان بر اساس صلاحیت های مختلف از جمله صلاحیت معلمی، صلاحیت عمومی یا ویژگی های رفتاری، صلاحیت تخصصی و صلاحیت حرفه ای در رتبه های یک تا 5 قرار می گیرند. البته شرایط کسب، ارتقا و تنزل رتبه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. ورود به فرآیند رتبه بندی نیازمند دو سال سابقه کاری است و معلمان برای ارتقا رتبه نیازمند توقف 6 ساله در هر یک از رتبه های تعیین شده دارند. در این میان حداقل سابقه برای کسب رتبه های 4 و 5 به ترتیب 20 و 26 سال اعلام شده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه