|

بازنشستگان مشمول رتبه بندی می شوند؟

معلمانی که قبل از تصویب قانون رتبه بندی بازنشسته شده اند مشمول فوق العاده رتبه بندی نخواهند بود

لینک کوتاه کپی شد

آخرین اخبار رتبه بندی معلمان از بررسی ماده به ماده ان در کمیسیون آموزش مجلس خبر می دهد.در لایحه رتبه بندی معلمان به موارد مختلفی اشاره شده است.

در ماده 7 این لایحه آمده است: فوق العاده رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می شود. فوق العاده مذکور درصدی از مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر آنان است که به طور میانگین  ۲۵ درصد بیشتر از میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته می شود.

این فوق العاده به صورت مستمر و مشمول کسور بازنشستگی است. درصدهای فوق العاده هریک از رتبه های موضوع این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد شد. اما بر اساس تبصره این ماده معلمانی که قبل از تصویب قانون رتبه بندی بازنشسته شده اند مشمول فوق العاده رتبه بندی نخواهند بود و مانند سار کامندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشور تابع احکام قانون مذکور خواهند بود.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها