|

ماجرای طرح فوتبالیستی که شبیه امام خمینی بود؟

نشریه فاراد سال 1371 و زمانی کهحجت الاسلام رئیسی دادستانی تهران بود طرح موهن به امام خمیی منتشر کرد

لینک کوتاه کپی شد

برخی رسانه های ضد انقلاب در آستانه انتخابات و به منظور تخریب حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ماجرایی دروغین را به نقل از یک اکانت توئیتری نقل کرده اند.

ماجرا از این قرار است که اکانتی در توییتر مدعی شده که شخصی که طراح یک عکس از تصویری یک فوتبالیست بوده در زمانی که سید ابراهیم رئیسی دادستان تهران بوده به حبس محکوم شده است.

این اکانت اما هیچ اشاره ای به اعتراضات گسترده مردم بعد از انتشار حکم اولیه این افراد نکرد. حال آنکه در فضای آن سالها وظیفه حجت الاسلام رئیسی به عنوان دادستان تهران اقتضا می کرد که در جهت آرام کردن دبگان و دانشجویان نسبت به رای اولیه اعتراض کند که این اعتراض مورد توجه دادگاه قرار گرفت و در صدور رای صادره تجدید نظر شد اما بعدتر با رافت اسلامی در رای مجرمین تخفیف داده شد.

اما اصل ماجرا چه بود؟

ماجرا از این قرار بود که طراح مجله فاراد با سوء نیت قبلی سر عکس فوتبالیست را برداشته و طرحی از سر مبارک حضرت امام خمینی می گذارد. 

هیات منصفه با مجرم دانستن مدیرمسوول فاراد به علت عدم نظارت و کنترل در چاپ طرح مذکور و با توجه به اظهارات کیل مدافع مبنی بر خدمات نامبرده از دادگاه درخواست تخفیف مجازات کرد. دادگاه عربها را شش ماه حبس، 50 ضربه شلاق تعزیری و لغو امتیاز نشریه محکوم کرد.
 
پس از اعلام رای دادگاه، عده ای به این رای اعتراض کرده و اعتراض آنها در روزنامه های کیهان و جمهوری اسلامی منتشر شد.  رییس دادگاه هم توضیحاتی را برای چاپ به روزنامه کیهان فرستاد که در آن آمده است:‌ اخیرا مطالبی در چند شماره روزنامه کیهان و جمهوری اسلامی عنوان گردید که از مجموع آن مطالب چنین استنباط می شود که حکم صادره در موررد مجازات طراح تصویر موهن به حضرت امام متناسب با جرم انجام یافته نیست.....قاضی مبادرت به صدور حکم و مجازات متهم به حداکثر مجازاتی که در قانون فوق الذکر اشاره شده نموده است... قاضی صادر کننده حکم به تکلیف قانونی خود عمل کرده و در صورتی که اشکالی باشد به قانون وارد است که مجازات را خفیف تعیین نموده است... مادام که قانون نسخ نشده حرمت باید حرمت آ« حفظ و بدان عمل شود و شخص امام نیز احترام به قانون را بر همه چیز مقدم می دانستند.
 
با اعتراض حجت الاسلام رییسی دادستان وقت انقلاب اسلامی تهران به حکم صادره درباره طراح مجله فاراد، پرونده وی مجدد به یکی از شعبه های دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. در اعتراضیه دادستان اعتراف صریح متهم مبنی بر تعهد و آگاهی وی در طراحی های مختلف علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی یادآور و تایید شده و اظهار شده بود موضوع اتهام با ماده 3 قانون الحاقی موادی به قانون نحوه حفظ و آثار حضرت امام ره انطباق ندارد...
 
دادگاه پس از رسیدگی مجدد، متهم( طراح) را به ده سال حبس محکوم کرد. این فرد پس از 2 سال گذارندن حبس از زندان آزاد شد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها