|

درنظام رتبه بندی معلمان بر چه اساسی حقوق می گیرند؟

با قانونی شدن این لایحه معلمان در قالب یک رتبه بندی قرار می‌گیرند و جایگاه تکنیکی، کیفی و آموزش آن ها مشخص می‌شود و براساس آن حقوق می گیرند.

لینک کوتاه کپی شد

علیرضا منادی سفیدان با اشاره به اینکه لایحه رتبه بندی معلمان اظهارکرد: با پیگیری کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و هیات دولت این لایحه با سرعت خوبی تهیه و تقدیم مجلس شد و کلیات آن در کمیسیون به تصویب رسیده است.

وی تصویب لایحه رتبه بندی معلمان را موجب ارتقای کیفیت و جایگاه معیشتی این قشر دانست و گفت: با قانونی شدن این لایحه همه معلمان در قالب یک رتبه بندی قرار می‌گیرند و جایگاه تکنیکی، کیفی و آموزش معلمان از حیث پرورشی و آموزشی مشخص می‌شود و براساس این رتبه بندی حقوق دریافت خواهند کرد.

به گفته آقای منادی در قانون بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان تخصیص یافته که این امر باعث بهتر شدن معیشت فرهنگیان خواهد شد. رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین گفت: لایحه رتبه بندی معلمان علاوه بر افزایش کیفیت معلمان، موجب افزایش کیفیت تحصیلی دانش آموزان و ارتقای سطح آموزش و پرورش خواهد شد.

منبع: اندیشه معاصر

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها