|

توزیع رایگان دارو برای بازنشستگان تامین اجتماعی

داروهای مورد نیاز بازنشستگان تامین اجتماعی در بین آنان رایگان توزیع می شود.

لینک کوتاه کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها