|

حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جدید چقدر است؟

حداقلی بگیری که ۳۰ سال خدمت کرده است حقوقش با احتساب یک همسر و دو فرزند حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دریافت خواهد کرد

لینک کوتاه کپی شد

مدیر سازمان تامین اجتماعی گفت در مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان، حداقلی بگیری که ۳۰ سال خدمت کرده است و حقوقش یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است در فروردین جاری با احتساب یک همسر و دو فرزند حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دریافت خواهد کرد.

برای کسانی که کمتر از ۳۰ سال خدمت دارند حقوقشان به تناسب کاهش و برای کسانی که بیش از ۳۰ سال خدمت کرده‌اند این رقم مقداری بیشتر است.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها