|

آقای روحانی کشور با خواهش و تمنا اداره نمی‌شود

محسن رضایی در انتقاد به عملکرد دولت توئیتی را منتشر کرد که با واکنش جالبی از سوی یک کاربر مواجه شد.

لینک کوتاه کپی شد

 توئیت محسن رضایی در انتقاد از عملکرد دولت و واکنش یک کاربر به آن را بخوانید.

2573915_581

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهادات ویژه

دیگر رسانه ها